793754290 fifiland@fifiland.pl

NASZE NIANIE


Naszym założeniem jest umożliwienie dziecku prawidłowego rozwoju, wyrośnięcia na osobę pewną siebie, odważną, radosną, akceptującą siebie i wierzącą we własne możliwości. Powinno ono w całym okresie dorastania być otaczane ludźmi serdecznymi, rozumiejącymi ich indywidualne potrzeby, stymulującymi je do rozwoju poprzez zabawę. W oparciu o te zasady stworzyliśmy system rekrutacji niań, zapewniający realizację naszych wartości w procesie opieki i wychowania dzieci. 

Zatrudniamy:  studentki i absolwentki pedagogiki oraz innych kierunków pokrewnych; osoby z doświadczeniem w pracy i wychowaniu dzieci; nauczycielki wychowania przedszkolnego; mamy, ciocie, osoby z wrodzonymi predyspozycjami do opieki nad dziećmi.

Nasze personel to sympatyczne młodsze i starsze Panie, pełne energii i wigoru, otwarte na dzieci. Czerpią wielką radość z możliwości prowadzenia dzieci przez ogród dorastania. Ich sposób bycia oraz osobowość godna zaufania dają poczucie bezpieczeństwa dzieciom i rodzicom.

Nasze nianie:

 • kochają i szanują dzieci,

 • są kulturalne i posługują się poprawną polszczyzną,

 • zapewniają dzieciom kreatywną i bezpieczną zabawę,

 • stymulują rozwój dziecka,

 • potrafią odpowiednio reagować w sytuacjach niebezpiecznych,

 • posiadają wiedzę pedagogiczną z zakresu rozwoju dzieci,

 • dbają o wzorowe relacje z rodzicami,

 • mają potwierdzone referencje,

 • przeszły szkolenie z pierwszej pomocy,

 • posiadają książeczkę zdrowia,

 • dysponują zaświadczeniem o niekaralności,

 • są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Nasza Agencja sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą zespołu. Nasze nianie wspieramy wiedzą i doświadczeniem, organizujemy szkolenia, zachęcamy do rozwoju. Od naszego personelu oczekujemy zaangażowania, pasji i radości w kontaktach z dziećmi, gdyż widok uśmiechniętego dziecka jest dla nas największą wartością.