Polityka prywatności

1 §

Serwis efifiland.pl wykorzystuje pliki cookies i zbiera informacje na temat użytkowników celem zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej (administracja systemem, tworzenie statystyk) i świadczenia usług z zakresu agencji niań FI FI Land.

Użytkownik to podmiot, który korzysta za pomocą odpowiednich urządzeń z serwisu efifiland.pl. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z polityką prywatności i zaakceptowaniem regulaminu.

3 §

efifiland.pl wykorzystuje jedynie pliki cookies, które są w pełni bezpieczne dla urządzeń użytkowników. Nie ma możliwości przedostania się do urządzeń użytkowników oprogramowania złośliwego, niechcianego lub szkodliwego.

4 §

Pliki cokkies pozwalają na zidentyfikowanie oprogramowania wykorzystywanego przez danego użytkownika, co z kolei pozwala dostosować parametry serwisu do potrzeb i możliwości indywidualnego użytkownika.

5 §

Kandydatki na nianie oraz rodzice uzupełniają na stronie/mogą pobrać ze strony ankietę rejestracyjną. Ankieta dla rodziców zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania, rodzaj wybranej usługi, liczba dzieci do opieki, wiek i płeć dzieci, dni pracy niani, sugerowane wynagrodzenie dla niani. Formularz dla rodziców jest tylko formą kontaktową. W formularzu dla niani zawarte są następujące informacje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, preferowane miejsce zatrudnienia, preferowana stawka wynagrodzenia, preferowane dni i czas pracy. Dane te wykorzystywane są w procesie rekrutacji niań zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm. jeśli osoba wypełniająca formularz udzieli na to zgody , eFIFILand.pl nie udostępnia podmiotom trzecim, żadnych informacji.

6 §

Dane osobowe użytkowników są zbierane po uzupełnieniu odpowiednich formularzy i przesłaniu ich do administratora serwisu.

7 §

Gdy zajdzie taka potrzeba, zgodnie z przepisami prawa, dane osobowe użytkowników mogą zostać w szczególnych przypadkach przekazane innym podmiotom.

8 §

Z nianiami i rodzicami kontakt nawiązywany jest telefonicznie bądź meilowo – po uzyskaniu zgody na kontaktowanie się (wypełnienie formularza).

9 §

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera, dopisując swój adres do listy e-mailngowej. Z listy tej można się wypisać. W tym celu trzeba wysłać zawiadomienie na adres fifiland@fifiland.pl. Adresy z listy e-mailingowej nie są udostępniane innym podmiotom.

10 §

Serwis efifiland.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail osobom, które udostępniły swoje dane kontaktowe i które zgodziły się z polityką prywatności serwisu

11 §

Pliki cookies zbierają dane na temat urządzeń użytkowników celem zapewnienia poprawnego administrowania stroną (np. adres IP, system operacyjny, przeglądarka, rozdzielczość ekranu). Dane te są zbierane automatycznie. Nie mają one charakteru danych osobowych.

12 §

Stosowane środki techniczne oraz organizacyjne zapewniają odpowiednią ochronę gromadzonych danych, przede wszystkim zaś zabezpieczają przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym, przetwarzaniem łamiącym ustawę.

13 §

Interesy użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane, są chronione tak, jak przewidziało to prawo. Dane osobowe są zbierane w celach zgodnych z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

14 §

Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu oraz zapoznanie się z polityką prywatności.

15 §

Polityka prywatności może być aktualizowana.

X