793754290 fifiland@fifiland.pl

Niania pyta: Czy umowa uaktywniająca zapewnia zasiłek dla bezrobotnych?

Chociaż już od 2011 roku istnieje w Polsce możliwość zatrudniania niani na podstawie umowy uaktywniającej, wciąż niewiele osób decyduje się na takie rozwiązanie. Tymczasem umowa uaktywniająca przynosi bardzo dużo korzyści dla opiekunki dla dziecka. Postaraliśmy się je dla was zebrać.

Korzyści zawarcia umowy uaktywniającej:

  1. Pracujesz legalnie.

  2. Dzięki płaconym składkom możesz zadbać o przyszłą emeryturę.

  3. Przysługuje ci ubezpieczenie rentowe, wypadkowe oraz chorobowe.

  4. Znajdujesz się pod opieką państwa jako osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia (obowiązuje cię zatem kodeks cywilno-prawny).

  5. Przysługuje ci zasiłek dla bezrobotnych.

W 2014 roku ustawa o legalnym zatrudnianiu niani została znowelizowana. Nianiom przyznano prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Aby się o nie starać:

  • musisz przepracować przynajmniej 365 dni jako opiekunka dla dziecka na podstawie umowy uaktywniającej (umowy-zlecenia),

  • po ustaniu stosunku pracy zgłoś się do Urzędu Pracy i zarejestruj się jako bezrobotny,

  • wynagrodzenie z tytułu opieki nad dzieckiem mogło być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od czego zależy wysokość przyznanego zasiłku dla bezrobotnych? Ważny jest staż pracy. Jeżeli opiekunka dla dziecka pracowała poniżej 5 lat, otrzyma ona 80% wysokości zasiłku dla bezrobotnych, czyli przez pierwsze trzy miesiące 664,90 zł, a w kolejnych miesiącach 522,10 zł. Jeśli niania pracowała od 5 do 20 lat, otrzyma 100% wysokości zasiłku, a więc przez pierwsze trzy miesiące 831,10 zł, potem zaś 652,50. Osobom ze stażem pracy przekraczającym 20 lat przysługuje 120% zasiłku, czyli odpowiednio 997,40 zł (przez pierwsze trzy miesiące) i 783,20. Są to kwoty brutto.

Ile można pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Zależy to od stopy bezrobocia dla danego regionu i wynosi 6 miesięcy albo rok. Przyznaje się zasiłek dla bezrobotnych na 12 miesięcy również osobom, które utrzymują dziecko do 15 roku życia, jeżeli współmałżonek jest także bezrobotny i nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych.

Umowa uaktywniająca przynosi wiele korzyści nianiom – przede wszystkim zabezpieczenie w razie choroby, wypadku albo zwolnienia. To również ochrona dla niań i pewność, że rodzice będą musieli wypłacić należne wynagrodzenie. Co więcej, zatrudniona legalnie niania zabezpiecza swoją przyszłość – odprowadzane są bowiem składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.

Zawarcie umowy uaktywniającej z pewnością pozwoli niani spać spokojnie. Jest to bardzo proste. Pomocne materiały znajdują się na stronie ZUS (http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=3640) oraz w naszym artykule. W zawieraniu umów uaktywniających pośredniczą również agencje niań (pomagają sformułować umowę, tłumaczą jej istotę itp.). Można zgłosić się więc także do agencji niań, która dodatkowo pomoże znaleźć zatrudnienie jako opiekunka dla dziecka czy skieruje na właściwe szkolenia.

Dodaj komentarz