ZASADY REKRUTACJI NIAŃ W FI FI LAND – AGENCJA NIAŃ 

Proces rekrutacji niań

Wszystkie chętne KANDYDATKI do pracy zgłaszają się do nas poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj, na podstawie którego oceniamy możliwość wstępnego spotkania. Weryfikujemy referencje kandydatek oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Na spotkaniu nasz pedagog podczas rozmowy ustala predyspozycje, cechy charakteru oraz nastawienie potencjalnych niań do dzieci.Następnie ustalamy profil psychologiczny osoby zainteresowanej pracą oraz gromadzimy niezbędne dokumenty.
Dla rodziców zawsze wybieramy 2-3 najlepsze kandydatki, w celu prezentacji organizujemy indywidualne spotkania w obecności rodzica, niani i ewentualnie pracownik agencji jeśli zaistnieje taka potrzeba.Spotkanie takie ma za zadanie sprawdzić, czy potencjalna niania i rodzic mają wspólną wizję opieki nad dzieckiem.
Wybierając nową nianię rodzic w pierwszych dniach pracy opiekunki dostaje wsparcie od pracownika agencji, dzięki czemu proces adaptacji dziecka i rodziców do nowej niani przebiega spokojnie i  w dobrej atmosferze.

Od niań w procesie rekrutacji wymagamy:

  • Ząswiadczenia o niekaralności,
  • Potwierdzenia dobrego stanu zdrowia,
  • Referencji,
  • Książeczki zdrowia,
  • Potwierdzenia o przeszkoleniu z zakresu pierwszej pomocy medycznej.(Jeśli niania nie posiada książeczki zdrowia lub szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej, pokierujemy do placówek medycznych  które szybko pomgą uzyskać niezbędne dokumenty)

Agencja Niań Fi FI Land nie pobiera żadnych  opłat od kandydatek i niań, pośredniczymy między klientem a kandydatką do pracy jako niania. 

Zatrudnienie niani odbywa się bezpośrednio przez rodzica, z którym niania ustala indywidualne warunki umowy (wysokość wynagordzenia, czas i warunki pracy).

Jeśli jest takie zainteresowanie to proponujemy stronom zatrudnienie niani na umowę aktywizującą, która jest roziwązaniem zapewniającym ubezpieczenie niani i formalizację stosunku pracy. Dzięki takiej umowie niania  ma prawo do świadczeń zdrowotnych czy zasiłku dla bezrobotnych po zakończonej umowie. Przeczytaj  wpis na naszym blogu o zaletach umowy aktywizującej: http://fifiland.o11.pl/www/umowa-uaktywniajaca-a-ubezpieczenie-niani-na-wypadek-choroby-czy-wypadku/

Tak przeprowadzona rekrutacja pozwala nam na zatrudnienie osób z najlepszymi cechami i predyspozycjami do pracy z dziećmi.

To bardzo ważne, aby nianię obdarzyć zaufaniem i mieć pewność, że jest właściwą osobą w naszym domu, przy naszym dziecku, dlatego zawsze prezentujemy Państwu trzy kandydatki do wyboru.

Gdyby z jakiegokolwiek powodu niania nie spełniła Państwa oczekiwań, przez pierwszy miesiąc macie Państwo możliwość zmiany niani.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, kochające dzieci, charakteryzujące się nieodzowną w zawodzie niani troskliwością, cierpliwością i odpowiedzialnością.

X